running costs the amount of money needed to operate something, for example a business "The big financial firms are expert in managing assets a runnig costs." Velké finanční firmy jsou odborníky na správu aktiv a provozní náklady. Click here to visit our Bizz words...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?