narrow sth. down  to reduce the number of possibilities "We have narrowed the list down to four applicants."  zúžit, omezit Click here to visit our Bizz words...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?