make or break sth./sb.  to bring success to sth./sb. or to ruin sth./sb.  "This position will either make or break her career in banking."  být hop nebo trop, znamenat buď úspěch nebo selhání Click here to visit our Bizz words...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?