knock sth. together   to make and complete something quickly, often not very well   "I had to knock together this report in less than an hour, so please excuse any mistakes."   splácat, spíchnout, narychlo udělat   Click here to visit our Bizz words...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?