know sth. inside out   to know all aspects of sth.   "I've been practising my presentation all weekend — I know it inside out."   znát něco důkladně, jako své boty   Click here to visit our Bizz words...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?