have words with sb. to need to speak to sb., often about sth. negative "I'm afraid I'll have to have words with John. He's never in the office!" muset si s někým promluvit Click here to visit our Bizz words...
Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?