OPPOSITE TO not FROM

Don’t say: Their office is opposite from ours.

Say: Their office is opposite to ours.

 

POPULAR WITH not AMONG

Don’t say: Helen is popular among her colleagues.

Say: Helen is popular with her colleagues.

 

 

VOCABULARY BUILDING

 

popular with - populární (7. p.); oblíbený u

popular disapproval - nesouhlas lidu

popular press - bulvární tisk

at popular prices - za lidové ceny

 

opposite direction - opačný směr

opposite number - kolega; pracovník

the opposite of dark is- opak slova tmavý je...

opposite view - opačný pohled

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?